Re-integratie

Weer werken na ziekte of ontslag

De re-integratiecoaches van DEPO zijn er voor de werkgevers én werknemers. Door mensen na ziekte of ontslag weer aan het werk te krijgen.
Of ondernemers te helpen die te maken hebben met zieke medewerkers. Een duidelijke focus op werk zonder dat we de menselijke kant vergeten.
Dat is DEPO.

 

Wet Verbetering Poortwachter

Werkgevers zijn volgens de Wet Verbetering Poortwachter verplicht om het verzuim van hun werknemer zo kort mogelijk te houden. U moet aan allerlei eisen voldoen, processen volgen en een re-integratieverslag bijhouden. Bij DEPO zijn we op de hoogte van alle actuele richtlijnen en wettelijke verplichtingen. U bespaart tijd, vermindert het ziekteverzuim en voldoet aan de wettelijke eisen als u een re-integratiecoach van DEPO inschakelt.

 

Duurzaam resultaat met re-integratie

Onze re-integratiecoaches hebben jarenlange ervaring in personeelsbeleid. Met een frisse blik kijkt uw re-integratiecoach naar uw bedrijf en helpt u om anders te denken en daardoor anders te doen. Met een nieuwe aanpak, snel en duurzaam ingebed in uw organisatie, bereikt u het gewenste resultaat.

 

Pak het ziekteverzuim aan en neem contact op

Heeft u te maken met ziekteverzuim in uw organisatie? Of zoekt u werk om zelf te re-integreren?
Start dan een re-integratietraject. Neem contact met DEPO Personeelsadvies te Uithoorn op voor een vrijblijvende kennismaking.

TOP